ANBI-informatie

Doelstelling:

Het gedachtegoed van de Nadere Reformatie onder de aandacht te brengen en de participatie hiervan te bevorderen.

 

Algemene gegevens

Naam ANBI: Stichting Stokosmos
KvK-nummer: 22044266
RSIN: 808136744
Adres: Ooststraat 5
Postcode: 4363 AM
Plaats: Aagtekerke

 

Verantwoording

Bestuurssamenstelling

De heer G. van Kralingen (voorzitter)

De heer C.J. Meeuse (secretaris)

De heer A. Roest (penningmeester)

De heer H. Uil

De heer C.M. Stout

 

Beleidsplan

1 x per jaar organiseren van een cultuurhistorische lezing over een Nadere Reformator.

2 x per jaar organiseren van een zakenlunch voor het management uit het (Zeeuwse) bedrijfsleven waarin een etisch onderwerp wordt behandeld.

De inkomsten, die nodig zijn om de doelstelling te kunnen realiseren, bestaan uit sponsorbijdragen van het bedrijfsleven en particulieren, alsmede giften en een collecte tijdens de cultuurhistorische lezing.

 

Beloningsbeleid

De stichting wordt gevormd door de bestuursleden, die onbezoldigd zijn. Er is geen personeel in dienst.

  

Uitgeoefende activiteiten 2017

Geen.

 

Uitgeoefende activtiveiten 2016

In mei is een zakenlunch georganiseerd voor het management van het Zeeuwse bedrijfsleven en bestuurders.

Op 8 november 2016 is een kerkhistorische lezing gehouden in Zierikzee over Maximiliaan Teellinck en het openbaar bestuur.

 

Uitgeoefende activiteiten 2015

Op 26 september 2015 heeft het Smijtegeltcongres plaatsgevonden georganiseerd in samenwerking met de SSNR.

 

Uitgeoefende activiteiten 2014

In april 2014 is er in de Hervormde Kerk te Haamstede een debatavond georganiseerd met als thema: “Geloven in 1608, actueel in 2014”.

In juni en november 2014 is er een zakenlunch georganiseerd voor het management van het Zeeuwse bedrijfsleven, tijdens deze zakenlunches is er een ethisch thema behandeld.

In november 2014 is er een cultuurhistorische lezing georganiseerd in de Nieuwe Kerk te Middelburg, hierin is de Nadere Reformator Antonius Walaeus voor het voetlicht gebracht.

 

Uitgeoefende activiteiten 2013

In juni en november 2013 is er een zakenlunch georganiseerd voor het management van het Zeeuwse bedrijfsleven, tijdens deze zakenlunches is er een ethisch thema behandeld.

In november 2013 is er een cultuurhistorische lezing georganiseerd in de Gasthuiskerk te Zierikzee, hierin is de Nadere Reformator Joannes Beukelman voor het voetlicht gebracht.

Vorig jaar is een jubileumbundel uitgebracht met een achttal lezingen, die in de afgelopen jaren tijdens cultuurhistorische lezingen zijn uitgesproken.

Op 11 februari 2012 is in Amsterdam het boekje "het geloof van Michiel de Ruyter" overhandigd aan de Hongaarse ambassadeur en de burgemeester van Vlissingen. Het boekje bevat een Nederlandse en Hongaarse tekst van de lezing van prof. dr. A. Th van Deursen (1931-2011). De op 11 februari 2012 uitgedeelde tekst vindt u hier.

 

Financiële verantwoording

De balans per 31 december 2017 kunt u hier vinden.

De balans per 31 december 2016 kunt u hier vinden.

De balans per 31 december 2015 kunt u hier vinden.

De balans per 31 december 2014 kunt u hier vinden.

De balans per 31 december 2013 kunt u hier vinden.

De balans per 31 december 2012 kunt u hier vinden.

De staat van baten en lasten 2017 kunt u hier vinden.

De staat van baten en lasten 2016 kunt u hier vinden.

De staat van baten en lasten 2015 kunt u hier vinden.

De staat van baten en lasten 2014 kunt u hier vinden.

De staat van baten en lasten 2013 kunt u hier vinden.

De staat van baten en lasten 2012 kunt u hier vinden.