Welkom bij StoKosmos

Agenda
Op 23 maart 2018 om 11.30 uur staat in de HeyZon (Kapelle) een zakenlunch gepland. De inleiding wordt verzorgd door prof. dr. J.J. (Johan) Polder, gezondheidseconoom aan de Tilburg University en RIVM. Het onderwerp van zijn inleiding is ‘Zakendoen als roeping - Bijbels houvast anno 2018’. Er zal ruim de gelegenheid zijn om vragen te stellen en onderling uit te wisselen. Graag vooraf via de mail aanmelden.

Op 29 september 2018 staat in samenwerking met de SSNR een congres gepland over de inhoudelijke doorwerking van de Nadere Reformatie op de Dordtse Synode (1618/1619). Nadere informatie volgt. 

Naluisteren Smijtegeltcongres 2015
Luister de lezingen na van het ochtend- en middagprogramma. Dit jaar is het 350 jaar geleden dat Bernardus Smijtegelt werd geboren, op 20 augustus 1665. Hij was een van de bekendste piëtistische predikanten van de achttiende eeuw. Zijn preken werden – met name na zijn overlijden – vele malen herdrukt. Reden voor StoKosmos, SSNR en RD om een congres aan Smijtegelts leven en werk te wijden.

De Canon van Zeeland - Willem Teelinck en de Nadere Reformatie
In 2014 is op initiatief van de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (www.scez.nl) via het digitale platform Zeeuwse Ankers (www.zeeuwseankers.nl) het licht geworpen op de Zeeuwse Canon. Op 8 april 2014 heeft Omroep Zeeland aandacht gegeven aan Willem Teellinck en de Nadere Reformatie. In het teken hiervan heeft StoKosmos op 11 april 2014 een debatavond gehouden in de kerk van Haamstede met het thema ‘geloven in 1608, actueel in 2014’.

Nooit uitgereformeerd
Acht lezingen over de Nadere Reformatie in Zeeland als blijvende brond van inspiratie. Prijs: €12,95. Bestellen: zie contact.

 

Giften en Sponsoren

De bijeenkomsten die StoKosmos belegt, worden mogelijk gemaakt door donaties van particulieren en het bedrijfsleven. Wilt u ook sponsor worden? Neem vrijblijvend contact op. Ook uw gift is welkom op rekeningnummer NL98 INGB 0665 0414 11. Bekijk hier de sponsoren.

StoKosmos is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI-status).