Lezingen


Overzicht StoKosmos avonden:datum

onderwerp

sprekers

medewerking

20

29 september 2018 Gasthuiskerk in Zierikzee

Congres ´De Dordtse Synode en Zeeland´

Drs. C.J. Meeuse, Dr. H. Uil, Dr. P.C. Hoek

SSNR
19

8 november 2016
Nieuwe Kerk in Zierikzee

Maximiliaan Teellinck en het openbaar bestuur

Inleiding door prof. dr. F.A. van Lieburg

Medewerking door Vocaal Ensemble Voice Four o.l.v. Jan Wisse
 18

26 september 2015
Oostkerk in Middelburg 

Smijtegelt

Ochtend: A.J. van der Maas, drs. C.J. Meeuse, dr. S.D. Post, dr. M. van Campen, dr. R. Bisschop
Middag: dr. W. van den Broeke, prof. dr. W. Verboom, drs. J.M.D. de Heer

Rudi de Munck
 17

11 november 2014
Nieuwe kerk in Middelburg

Antonius Walaeus en zijn visie op wetenschap en onderwijs

Inleiding door prof. dr. H. van den Belt, Openingslezing door drs. J.M.M. Polman

Medewerking door Vocaal Ensemble Voice Four o.l.v. Jan Wisse
 16

12 november 2013
Gasthuiskerk in Zierikzee

Beukelman en de catechismus

Inleiding door prof. dr. A. Baars, Openingslezing door burgemeester G.C.G.M. Rabelink

Rudi de Munck
 15

13 november 2012
Nieuwe kerk in Middelburg

Abraham van de Velde en zijn boek Wonderen des Allerhoogsten

Inleiding door prof. dr. W.J. op 't Hof. Openingslezing door mr. R.J. van der Kluit.

Medewerking door Chantez à Dieu o.l.v. Paul Heijboer
14

10 novembver 2011
Nieuwe kerk in Middelburg

Henricus de Frein en eigentijdse ontspanning

Inleiding door drs. J.M.D. de Heer. Openingslezing door mr. J.M. Schouwenaar.

Medewerking door Troyesangers o.l.v. Kees Nieuwenhuyzen

13

9 november 2010
Nieuwe kerk in Middelburg

Jacobus Fruytier en de kracht van het verbond

Inleiding door dr. W. van Vlastuin. Openingslezing door gedeputeerde drs. H. van Waveren.

Medewerking door Troyesangers o.l.v. Kees Nieuwenhuyzen

12

3 november 2009
Jacobuskerk in Renesse

Melchior Leydekker, theoloog en vrome in een Zeeuws decor

Inleiding door drs. P.C. Hoek. Openigslezing door wethouder G.E. Houtekamer.

Medewerking door Chantez à Dieu o.l.v. Paul Heijboer

11

11 november 2008
Grote kerk in Goes

De toekomst verwachting van de Nadere Reformatie

Inleiding door drs. C.J. Meeuse. Openingslezing door burgemeester drs. D.J. van der Zaag.

Medewerking door samengestelde koren o.l.v. Paul Heijboer

10

22 april 2008
Nieuwe kerk in Zierikzee

Het begin van de Nadere Reformatie

Inleiding door prof. dr. W.J. op’t Hof. Openingslezing door burgemeester mr J.J.P.M.Asselbergs.

Medewerking door Chantez à Dieu o.l.v. Paul Heijboer

9

25 september 2007
Jacobskerk in Vlissingen

Het geloof van Michiel de Ruyter

Inleiding door prof. dr. A.Th.van Deursen. Openingslezing door gedeputeerde G.R.J. van Heukelom.

Medewerking door Musical Juventa o.l.v. Simon van Keulen

8

14 november 2006
Gasthuiskerk in Zierikzee

Josias van Houten en de gereformeerde biecht

Inleiding door prof. dr. F.A. van Lieburg. Openingslezing door burgemeester mr. J.J.P.M.Asselbergs.

Medewerking door Troyesangers o.l.v. Kees Nieuwenhuyzen

7

15 november 2005
Grote kerk in Goes

Jacobus Koelman en een (in)tolerante overheid

Inleiding door drs. C.J. Meeuse. Openingslezing door commissaris van de koningin drs. W.T . van Gelder.

Medewerking door jongerenkoor Het kleinood o.l.v. Jan Wisse

6

16 november 2004
Nieuwe kerk in Middelburg

Willem Teellinck, vader der Nadere Reformatie

Inleiding door prof. dr. A. de Reuver. Openingslezing door gedeputeerde drs H.van Waveren.

Medewerking door Chantez à Dieu o.l.v. Paul Heijboer

5

6 november 2003
Jacobskerk in Vlissingen

Joos van Laren, predikant met hart voor de ziel

Inleiding door dr. W.J. op’t Hof. Openingslezing door D.Van der Bout, directeur Scoop.

Medewerking door Chantez à Dieu o.l.v. Paul Heijboer

4

12 november 2002
Grote kerk in Tholen

Carolus Tuinman, strijdbaar en cultureel

Inleiding door drs. A.Ros. Openingslezing door burgemeester W.Nuis.

Medewerking door Chantez à Dieu o.l.v. Paul Heijboer

3

6 november 2001
Grote kerk in Goes

Herman Witsius, vroomheid en wetenschap

Inleiding door prof. dr. W. van ’t Spijker. Openingslezing door burgemeester drs. D.J. van der Zaag.

Medewerking door Klaas Jan Mulder (orgel)

2

8 november 2000
Nieuwe kerk in Middelburg

Bernardus Smijtegelt en de politieke cultuur

Inleiding door dr. S.D.Post. Openingslezing door gedeputeerde drs. G.L.C.M. de Kok.

Medewerking door dr. A. Clement (toelichting) en Margreet Chr. de Jong (orgel)

1

10 november 1999
Nieuwe kerk in Zierikzee

Godefridus Udemans, theoloog en businessman

Inleiding door dr. W. Fieret en drs. A.P. de Jong. Openingslezing door burgemeester mr. J.J.P.M. Asselbergs.

Medewerking door dr. A. Clement (toelichting) en Margreet Chr. de Jong (orgel)